Αφτάρμιστά μας - Ιστορίες Λαογραφίας

Με ιστορίες του λαϊκού πολιτισμού, μνήμες και εμπειρίες από την επιτόπια έρευνα, η Μαρία-Στέλλα Ζεάκη μοιράζεται τον λαογραφικό πλούτο που καταγράφει στα χωριά της Κρήτης