Δευτέρα
11:00 - 13:30

Τζουκ μποξ

Τρίτη
11:00 - 13:30

Τζουκ μποξ

Τετάρτη
11:00 - 13:30

Τζουκ μποξ

Πέμπτη
11:00 - 13:30

Τζουκ μποξ

Παρασκευή
11:00 - 13:30

Τζουκ μποξ

Σάββατο
10:00 - 13:30

Τζουκ μποξ

Κυριακή
10:00 - 11:30

Τζουκ μποξ