Μαρία-Στέλλα Ζεάκη

Με ιστορίες του λαϊκού πολιτισμού, μνήμες και εμπειρίες από την επιτόπια έρευνα, η Μαρία-Στέλλα Ζεάκη μοιράζεται τον λαογραφικό πλούτο που καταγράφει στα χωριά της Κρήτης.

Τρίτη
15:00 - 16:00

Αφτάρμιστά μας – Ιστορίες Λαογραφίας

Πέμπτη
15:00 - 16:00

Αφτάρμιστά μας – Ιστορίες Λαογραφίας