Πρόγραμμα Εβδομάδας

07:00 -10:00
10:00 -11:00

Η ζωή είναι τέχνη

Σοφία Μαθιουδάκη
11:00 -13:30
13:30 -14:00
14:00 -15:00

Με λίγα λόγια

Στέλιος Ζερβός
17:00 -18:00
18:00 -19:00

Στιγμές έμπνευσης

Κωνσταντίνος Μεταξάκης
19:00 -21:00
21:00 -22:00
07:00 -10:00
10:00 -11:00

Η ζωή είναι τέχνη

Σοφία Μαθιουδάκη
11:00 -13:30
13:30 -14:00
14:00 -15:00

Με λίγα λόγια

Στέλιος Ζερβός
15:00 -16:00
17:00 -18:00

Ακτογραφόντας

΄Εφη Μαχιμάρη
18:00 -19:00
19:00 -21:00
21:00 -22:00
07:00 -10:00
10:00 -11:00

Η ζωή είναι τέχνη

Σοφία Μαθιουδάκη
11:00 -13:30
13:00 -14:00

Feathers on Air

Ίριδα Τσιγάρα
14:00 -15:00

Με λίγα λόγια

Στέλιος Ζερβός
17:00 -18:00
18:00 -19:00

Στιγμές έμπνευσης

Κωνσταντίνος Μεταξάκης
(Ε)
19:00 -21:00
21:00 -22:00
07:00 -10:00
10:00 -11:00

Η ζωή είναι τέχνη

Σοφία Μαθιουδάκη
11:00 -13:30
13:30 -14:00
14:00 -15:00

Με λίγα λόγια

Στέλιος Ζερβός
15:00 -16:00
17:00 -18:00

Ακτογραφόντας

΄Εφη Μαχιμάρη
18:00 -19:00
19:00 -21:00
21:00 -22:00
07:00 -10:00
10:00 -11:00

Η ζωή είναι τέχνη

Σοφία Μαθιουδάκη
11:00 -13:30
13:00 -14:00

Feathers on Air

Ίριδα Τσιγάρα
(E)
14:00 -15:00

Με λίγα λόγια

Στέλιος Ζερβός
17:00 -19:00
18:00 -19:00

Κόκκινη Κλωστή Δεμένη

Αντώνης Διαμαντής
19:00 -21:00
21:00 -22:00
10:00 -13:30
13:30 -15:00
17:00 -19:00
19:00 -20:00

Κόκκινη Κλωστή Δεμένη

Αντώνης Διαμαντής
19:00 -20:00
20:00 -22:00
09:00 -10:00
10:00 -11:30
11:00 -12:00

Μουσικών αφουγκράσματα

Νίκος Κοκκίνης
12:00 -13:00
13:30 -15:00
15:00 -17:00
17:00 -19:00
19:00 -21:00
21:00 -22:00